Også i 2018 er det mulig å søke Fylkesmannen om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. Årsaken er at mange av de nyankomne ikke har gjennomført svømmeopplæring og er overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter. I læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Tilskuddsordningen gjelder alle nyankomne som omfattes av grunnskoleopplæringen.