Kjell Lorentsen og Gigante Havbruk kan dermed gå videre med planleggingen som innebærer å gjøre om Verøya til et stort oppdrettsanlegg.

Jim Andersen (Sp) viste til innspill fra Norsk Ornitologiske Forening, og mente at konsekvensene for sjøfugl ikke var godt nok utredet, og foreslo å forutsette et bedre faktagrunnlag, med observasjoner av fuglelivet gjennom et helt år. Forslaget fikk bare tre stemmer og falt.