Kulingen tok en prat med våre lokale helter i heimevernet:: - Vi er stolte heimevernssoldater!