Kulturminnefondet

– Kulturminnefondet synes det er positivt at dagens eier har istandsatt flere av byggene og bruker dem aktivt innen reiseliv og opplevelsesnæring. Kulturmiljøet fremstår som opprinnelig og med kulturhistorisk verdi, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Telegrafstasjonen er et viktig bygg i det helhetlige kulturmiljøet, samtidig som bygningene hver for seg representerer tidligere tiders viktige samfunnsfunksjoner.

Samarbeidsprosjekt Eier har i flere år jobbet for å bygge opp merkevaren Støtt Handelssted. Her tilbys opplevelser innen mat, overnatting, kultur og natur. Byggene som er istandsatt er utgangspunkt for næringsvirksomheten.  Arbeidet er gjort i samarbeid med Meløy kommune, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Telegrafstasjonen skal i fremtiden brukes til kulturhistoriske opplevelser, overnatting og til privat bruk.

- Kulturmiljøet fremstår som opprinnelig og med kulturhistorisk verdi, sier Tine Sundtoft. Foto: Tom Gustavsen/Kulturminnefondet

Tre tilskudd tidligere Kulturminnefondet har tidligere støttet istandsetting av flere bygg på Støtt gamle handelssted med samme eier, med tilskudd på til sammen 1.120.000 kroner.

– Prosjektene er ferdige og gjennomført på en god måte, sier Sundtoft.

I 2010 ble gammelbutikken satt i stand. Den brukes nå til restaurant og museum. Året etter ble stabbur og rorbu satt i stand. Disse bygningene brukes nå til overnatting. I 2017 ble bakeriet istandsatt. Også dette brukes til overnatting.