Nordland Polititdistrikt sendte ut pressemelding mandag kl 14:40 hvor de frigir navnene på de to omkomne etter trafikkulykken i Saltdal på lørdag. Der skrives følgende:

"De foreløpige undersøkelsene på stedet, satt sammen med vitneforklaringer tyder på at en personbil har kommet over i motsatt kjørefelt. Her har møtende personbil forsøkt å styre unna, men ikke rukket dette. Det førte til at bilene kolliderte front mot front på passasjersiden på begge bilene.

Personen som satt i bilen som ser ut til å ha kommet over i motsatt kjørefelt omkom. I samråd med pårørende kan politiet bekrefte at avdøde i denne bilen var Stian Brandal, bosatt i Saltdal. Passasjeren i møtende bil omkom også. I samråd med pårørende kan polititet bekrefte at avdøde passasjer i møtende bil var Tonje Olsen Jacobsen, opprinnelig fra Meløy, men bosatt på Fauske. Fører av møtende bil er kritisk skadet og ivaretas av helse på UNN.

Det kom også en bil bak, hvor fører så hva som var i ferd med å skje og klarte å svinge sin bil ned i grøften. I denne bilen med to voksne og et barn, er alle fysisk uskadd. Årsaken til at bilen kom over i motsatt kjørefelt er ikke klarlagt, men politiet etterforsker saken.

Det er gjort undersøkelser på stedet av politiet og Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen som bistår politiet som sakkyndige i alvorlige trafikkulykker. Bilene er tatt i beslag og vil bli grundig undersøkt av ulykkesgruppen for å se om de kan gi noe svar på hendelsesforløp og/eller årsak. Det er også tatt flere vitneavhør i saken. Videre skal begge de avdøde obduseres.

Våre tanker går til de etterlatte og pårørende i saken."