-Vi vil ikke være med på å legge ned skoler, sier Senterpartiet.