Meløy kommune ønsker å bruke ledig kapasitet ved Grindåsen omsorgsleiligheter på Halsa til å ta hjem utskrivingsklare pasienter med behov for døgnkontinuerlig oppfølging. Dette redegjorde kommunalsjef Kristin Eide for i sin presentasjon av prosjekt «Meløylegen» under kommunestyremøtet. - Vi har nå, i et samarbeid mellom Vall sykehjem og hjemmetjenesten etablert en natt-tjeneste med sykepleiere i Søndre, og vil kunne derfor ivareta døgnkontinuerlig oppfølging.