Meløy Oppvekstsenter mottar 50. 000 kroner fra barnefattigdomsmidlene til etablering av utstyrssentral på Meløya.

Midlene skal spesielt gå til vinterutstyr. Søknaden er prioritert med tanke på at barn og unge på øya ikke kan benytte seg av tilbudene på fastlandet. - Utviklinga med bosetting av flyktninger på Meløy har også vært en medvirkende årsak til denne prioriteringen, opplyser folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen.