Ifølge en pressemelding fra Kigok er de nå i gang med innspurten i prosjektet TILFAG, et helhetlig program for å gi utenlandske tilflyttere fagutdanning.

- Vi vet at utenlandske tilflyttere har mye å bidra med i arbeidslivet, de er gjerne unge, motiverte og har lyst til å delta. Men har de lite utdanning fra hjemlandet, blir de ofte gående uten jobb eller med midlertidige jobber, sier prosjektleder Heidi Meland.

Norskkunnskapen er ofte også ei utfordring, og det er bakgrunnen for at prosjektet TILFAG gjennomfører et program med både kartlegging, forkurs i norsk, mentorstøtte og eksamensforberedende fagkurs. Opus Meløy er partner i prosjektet, og deltakerne er ansatt i Maxmat i Bodø i industriell matproduksjon og innenfor helse og omsorg i Meløy kommune.

Prosjektdeltakerne har fått en personlig mentor som støtter dem i det faglige læringsarbeidet, og snakker norsk med dem.

Å avlegge skriftlig eksamen kan være vanskelig for alle som ikke bruker skriftlig norsk i det daglige arbeidet, og for de som har et annet morsmål er det ekstra utfordrende. Skrivetrening er derfor en viktig del av både norskkurset og fagkurset.

Deltakerne skal ta eksamen i juni, og de som har tilstrekkelig med praksis kan da melde seg opp til fagprøve.