Av de 22 førerne som ble kontrollert var det ingen som fikk reaksjoner.