FRA RETTEN: I retten for å ha krenket samer på Facebook