Fergeaksjonen Forøy-Ågskardet og Jektvik-Kilboghamn v/Elin Danielsen

Våre samband er unike og spesielle på flere måter. Begge sambandene er gjennomfartsårer for Kystriksveien og er derfor samband som har høy årlig trafikk av både befolkning, transport, pendlere og turister. Vi vil med dette påpeke flere utfordringer på mange felt på disse sambandene.

 JOBB OG NÆRINGSLIV

I særdeleshet sambandet Forøy-Ågskardet blir brukt veldig mye av pendlere. Fergeturen tar bare 10 minutter og da er det naturlig at arbeidskraft brukes på begge sider av sambandet. De siste årene har statistikken over reisende i dette sambandet økt mye, selv under pandemien. Selv om statistikken har økt, har vi likevel blitt tildelt en ferge som kun tar 30 PBE i 9 måneder i året.

I 3 måneder på sommeren har vi en ferge som tar noen flere biler, men da reiser det også så mange turister at vi har fått store utfordringer med å komme oss til og fra jobb. Vi vil takke Nordland Fylkeskommune for at de nå har innført helårlig pendlerfil som er til stor hjelp for de som pendler til og fra jobb hver dag. Ferga har for liten kapasitet til å få med alle bilene flere ganger om dagen. I løpet av arbeidsdagen brukes ferga mye til å kjøre ut varer og for å reise på oppdrag og møter på jobb. Når da de ansatte blir stående i fergekø og ikke får være med ferga, koster det arbeidsgiverne store summer i lønninger og ikke minst at de ikke får utført jobbene som skal gjøres.

Både i Rødøy og Meløy er det store planer om utbygginger og etableringer av nye bedrifter som trenger mange arbeidstakere. Blant annet er Rødøy den kommunen som er størst innen oppdrett i Nordland. Da sier det seg selv at det er stort behov for arbeidskraft. Mange av planene til bedriftene er blitt satt på vent på grunn av samferdselen. Veldig mange næringer i området vårt sliter nå enormt med å skaffe arbeidstakere. Det gjelder både butikker, reiseliv, snekkere, helsevesen og i skole, barnehage og kommunale stillinger i tillegg til det private markedet. Ungdommene våre utdanner seg til yrker vi har behov for, men de kommer ikke hjem etter endt utdanning og årsaken de oppgir er ene og alene samferdselen i området. Vi har også mange som jobber på fiskebåter og i Nordsjøen.

Disse kommer med fly til Bodø på ettermiddag/kveld og kan bruke rutegående buss til Forøy. Men sistetur klokka 00.20 er fjernet alle dager unntatt fredag. Dette gjør at de får en ekstra reisedag på grunn av rutekutt fra Nordland Fylkeskommune. Vi har også mange i helsevesenet som pendler på jobb og slik rutene er lagt opp nå, må mange av dem vente 45-50 min etter at de er ankommet jobb før vakta deres begynner. Ville dere dratt 3 kvarter tidligere på jobb og satt dere i bilen utenfor jobb til dere skulle begynt å jobbe?

Vi trenger en ekstra fergetur mellom kl 06.05 og 07.40 for at rutetidene skal kunne passe for de som pendler på jobb. Vi må ha en større ferge hele året. Siste tur fra Forøy kl 00.20 må gjeninnføres alle dager i uken. Regulariteten på morgenen må tilpasses bedre arbeidslivet. HELSE De fleste innbyggerne på Ågskardet har fastlege på Engavågen og store deler av befolkningen i Jektvik, Tjongsfjord og Ågskardet reiser til Bodø for sykehustimer. Likeså er det med tannlege, spesialisthelsetjeneste, kiropraktor osv.

På grunn av både beliggenhet og når på dagen man får time, kan det være svært vanskelig og tidkrevende å benytte annen transport enn ferga. Når da ferga er altfor liten og man ikke vet om man kommer seg med den turen man har planlagt, fører det ofte til at man kommer for seint til planlagt time. Vi må ha en større ferge hele året Mulighet for forkjørsrett ved timer hos helsevesenet.

SKOLE OG UTDANNING

Våre skoleelever må reise bort og bo på hybel når de er 15-16 år gamle. Det er mulig å pendle fra hjemmet og dra med buss på morgenen, men fergeruta er ikke tilpasset bussen på morgenen, slik at de får en ventetid på 45 minutter før bussen kommer. Regulariteten på morgenen må tilpasses bedre bussrutene.

KULTUR OG FRITID

 Vår nærheten til Glomfjord, Ørnes og Bodø gjør at vi deltar på mange fritids- og kulturtilbud. Vi har mange fotballag som reiser bort for å spille bortekampene sine og mange som kommer for å spille fotball. Siden kapasiteten er så liten på fergene, må man passe på at bilene har med mest mulig spillere, så selv om foreldre og besteforeldre gjerne skulle vært med, kan man ikke ta sjansen på at man ikke blir med ferga ene eller andre veien fordi ferga er full. Vi har også opplevd at bortelag avlyser kamper her på grunn av at de frykter å ikke komme seg til og fra på grunn av at ferga er full. Vi ønsker også å delta på konserter, kino og andre arrangementer som foregår på kveldstid, men siden sistetur er fjernet alle dager unntatt fredag, har dette blitt umulig for oss.

Hvis vi drar på en konsert med Halvdan Sivertsen i Meløy Kulturhus en lørdag kveld, må vi reise oss å gå før avslutningsnummeret. Da stopper Halvdan mitt i sangen og lurer på om vi synes konserten var så dårlig at vi ikke vil høre avslutningsnummeret? Nei, må vi svare.

Nordland Fylkeskommune har bestemt at vi ikke får lov til å være oppe lenger på en lørdagskveld enn klokka 22.20, for da går siste ferga hjem. Derfor må vi dra før avslutningsnummeret. Vi må ha en større ferge som får med bestemor som vil på fotballkamp og en ferge som går på kvelden slik at vi får høre Halvdan Sivertsen synge avslutningsnummeret sitt.

TURISME

De siste årene har reiselivsnæringa gjort en enorm jobb, slik at området nå er veldig attraktivt for turistene og antallet som kommer er økende for hvert eneste år. Det gjør at kapasiteten på fergene blir sprengt. Vinterturisme er økende og det gjør at det reiser flere turister, også på vinteren. Nordland Fylkeskommune har bestemt at det ikke skal være servering på fergesambandet Jektvik-Kilboghamn i år, så turistene og befolkningen får ikke mat når de kommer på ferga som tar cirka 1 time.

Dette vet ikke turistene før de kommer, så da har de allerede fått et negativt inntrykk av Helgelandskysten. Da hjelper det ikke at turistnæringa har gjort jobben sin, når Nordland Fylkeskommune ikke har gjort sin jobb. Vi må ha servering av mat på fergesambandet Jektvik-Kilboghamn

ANDRE ÅRSAKER

Vinterstid er disse 2 fergesambandene eneste reisevei når Saltfjellet er stengt. Da blir det svært mye tungtransport som reiser her. De tar så stor plass på ferga at svært få biler kan være med ferga. Fra 1. juli blir fergesambandet Jektvik-Kilboghamn gratis og det vil føre til enda flere reisende. Det vil føre til at det blir et enda større trykk på fergesambandet Forøy- Ågskardet og vil dermed gjøre det enda vanskeligere å få være med ferga.

Nordland Fylkeskommune har fjernet tidligturen fra Forøy kl 5.40 på morgenen, slik at det ikke er mulig å komme seg videre med første ferge fra Jektvik på morgenen. Med all respekt å melde: Det er ikke Nordland Fylkeskommune som vet best når ferga bør gå. Det er Ordførerne i kommunene Rødøy og Meløy som vet best hva innbyggerne deres har behov for. Lytt på dem og vi vil få en samferdsel vi kan være fornøyde med. Vi er klar over at det vil medføre et ekstra skift på fergesambandet ForøyÅgskardet, men vi har faktisk et fergesamband vi betaler for og da skulle det brått mangle at ikke ferga skal være stor nok og gå når vi har behov for det.

Det er i distriktene verdiene skapes og vi kan garantere at vi produserer enorme verdier som resten av landet har bruk for. Det hadde nok blitt vanskelig å plassere fiskeoppdrettene, industrien og landbruket i Storgata i Bodø. PBE som Nordland Fylkeskommune opererer med, er ikke tilpasset størrelsen på bilene vi har. Våre biler skal romme gubbe, kjerring, barn, varer og bagasje når vi er ute og reiser.

Den størrelsen på PBE som Nordland Fylkeskommune opererer med, kan i beste fall sammenlignes med en bitteliten elbil som man kjører i byene eller en gammel Lada fra Russland. Det vil si at når ferga stables veldig godt, kan den ta med ca 20 personbiler av den størrelse vi har på bilene.

OPPSUMMERT

Vi må ha en større ferge i sambandet Forøy-Ågskardet hele året Første og siste tur på fergesambandet Forøy-Ågskardet må gjeninnføres Forkjørsrett på ferga ved helsereiser. Regulariteten på ferga må tilpasses pendlere både på morgenen og på ettermiddagen og legge inn flere turer enn i dag. Det må serveres mat på fergesambandet Jektvik-Kilboghamn Vi MÅ få forutsigbarhet i disse to fergesambandene. Det er sterkt nødvendig for både befolkning, arbeidsliv, helse og turisme. Vi ber om at disse innspillene blir behandlet som sak hos Nordland Fylkeskommune snarest og ber om tilbakemelding på NÅR dette vil skje. Mvh Fergeaksjonen Forøy-Ågskardet og Jektvik-Kilboghamn