Det sier ny styreleder i EnSpire AS, Elisabeth Nygård, som nylig kunne ønske en 750 kvadratmeter stor brakkerigg velkommen til Meløy. Den skal huse et komplett grunnskole- og SFO-tilbud fra høsten 2018, for elever fra 1. til 7. trinn.

Fornøyd og lettet: Enspire AS nye styreleder er Elisabeth Olsen. Hun er svært fornøyd med å ha kommet et langt steg videre i prosessen med å realisere et privatskolealternativ i bygda.

Fornøyd og lettet: Enspire AS nye styreleder er Elisabeth Olsen. Hun er svært fornøyd med å ha kommet et langt steg videre i prosessen med å realisere et privatskolealternativ i bygda.

Fullverdig skoleløp

- Det midlertidige skolebygget vi planla å leie tidligere i år, var tenkt for 1. til 3. klassetrinn. Størrelsen på bygget vi nå har kjøpt gjør at vi vi velger å satse på 1-7, sier Einar Sandaa fra styret.

Brakkeskolen skal settes opp i et boligfelt på Sandaa, i påvente av å få privatskolens tomt over byggefeltet Svahella i Neverdal klargjort. Estimert tid er to år. Allerede i 2016 fikk privatskolens innovative læreplan sin godkjenning, som første og eneste barneskole i Norge. Konseptet er siden solgt til fire andre skoler i landet som vil drive etter entreprenørmodellen utviklet i Meløy.

Slipper skolepenger: Skissen viser bygget slik det vil fremstå på den leide tomta på Sandaa Bygget er stort nok til å romme de 112 elevene skolen har godkjenning for, men på midlertidig tomt vil maksimalt 60-70 elever få plass. Skoleplass skal være gratis, det vil kun være en engangs innmeldingsavgift.

Slipper skolepenger: Skissen viser bygget slik det vil fremstå på den leide tomta på Sandaa Bygget er stort nok til å romme de 112 elevene skolen har godkjenning for, men på midlertidig tomt vil maksimalt 60-70 elever få plass. Skoleplass skal være gratis, det vil kun være en engangs innmeldingsavgift.

Lite tilrettelegging

Brakkeriggen, som består av 24 moduler, har frem til i vår vært brukt som skole for cirka 160 elever i Oslo. Til våren settes den opp i to etasjer på to ordinære boligtomter som Terje Halsan AS kjøper og leier ut til EnSpire). De har også vært ansvarlig for prosessen med å demontere bygget og få det fraktet med båt til Glomfjord.  EnSpire skole har inngått en leieavtale på tomta, og en låneavtale som innbefatter arbeidet som entreprenøren har gjort, og skal gjøre videre.

- Tomta på 1500 m2 er ferdig med vann og kloakk, og trenger beskjeden tilrettelegging utover litt oppfylling. Så snart telen går, starter arbeidet, bekrefter Chris Andre Halsan fra entreprenøren. I dialog

EnSpire er i dialog med Meløy kommune og har fått veiledning i forhold til søknader som må på plass før endelig tillatelse gis. Fordi dette ikke gjelder et permanent bygg, trengs ingen dispensasjon fra reguleringsplanen.

- Vi forventer at det ikke vil bli flere forsinkelser, sier Sandaa og røpet at kvaliteten på bygningsmassen er så god at privatskolen tenker å flytte den med seg til Neverdal når den permanente tomta står klar.

- Da vil skolen bli oppgradert slik at den oppfyller alle bygningsmessige krav, blant annet skal vi bytte tak, etterisolere og skifte vinduer. Vi kommer også til å lage et tilbygg med plass til heis og trapp, opplyser Sandaa.

Bygget er i dag delvis tilrettelagt for bevegelseshemmede, med rampe og handikaptoalett.