når de unge virkelig trenger den.

Hun ba kommunestyret vie oppmerksomhet og bevilge midler til det viktige helsetilbudet for ungdom.

- Jeg vil be om en redegjørelse for bruken av tilskuddsmidlene helsesøstertjenesten nylig har fått. Og, dersom  vi skal øke tilbudet i helsestasjon for ungdom, må dette tas inn i budsjettet, var svaret fra ordfører Sigurd Stormo.