-Jeg syns det er supert at vi har fått i gang et ungdomsråd for Salten, for et samlet Ungdomsråd for Salten har stor påvirkningskraft, sier leder for Meløy Ungdomsråd, Vilde Hansen.

Erfaringsutveksling

-Vi var 20 ungdommer fra forskjellige ti kommuner i Salten. Det var interessant å se at det er store likhetstrekk med hva de forskjellige rådene jobber med, sier nestleder i Meløy ungdomsråd, Johanna Skaret Rendal.

Vilde Hansen og Johanna Skaret Rendal representerte Meløy Ungdomsråd og med seg hadde de også koordinator for MUR Mette Haurum. Salten ungdomsråd er satt sammen av to representanter fra hvert av de kommunale ungdomsrådene, og ut gjør kommunene Hamarøy, Steigen, Bodø, Sørfold, Beiarn, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Meløy og Rødøy. Rådet skal møtes minimum 4 ganger i året, og skal bidra til, at unge i Salten får en større og tydeligere stemme i utvikling av regionen.

-Det at vi har en stemme fra Meløy Ungdomsråd i Salten Ungdomsråd er kjempepositivt, sier Vilde.

Utfordringer

-Det store problemet i Meløy er offentlig transport. Vi kommer oss ikke rundt, og det er også et stort problem for de andre distriktskommunene, så det skal vi prøve å endre til det bedre, sier Vilde.

UNG Salten er et prosjekt som skal styrke ungdommens medborgerskap og medvirkning i Salten. Prosjektet skal løfte kompetansen innafor ungdomsmedvirkning både lokalt og regionalt. Prosjektet skal i første omgang være en treårig satsning, hvor etablering av nettverk mellom ungdommer og ungdomsarbeidere vil være en hovedmålsetning.

-Dårlig helsetilbud, og økt fokus på psykisk helse var også temaer vi snakket mye om, forteller Johanna.

Attraktiv region for unge innbyggere

- Vi ønsker også å få til flere større arrangementer, slik som for eksempel Ungdomskonserten her i Meløy. Vi ønsker å bygge opp Salten og distriktskommunene, sier Johanna.

Bodø 2024 sin visjon er å bidra til at Nordland blir et bedre sted å leve og bo i, og har ungdom som sin hovedmålgruppe. Målet er å få flere ungdommer til å bli værende og bosette seg i landsdelen. Salten har en utfordrende demografi, svak befolkningsutvikling og stadig færre unge mennesker blir værende i regionen. UNG Salten ønsker å utvikle de unges evner og ressurser, og bidra til å bygge stolthet og felles identitet.

-Det var en lærerik og artig helg med mange flotte ungdommer og dyktige koordinatorer. Det ble skapt nye vennskap og det var tydelig å se at ungdommen koste seg, sier Haurum i en pressemelding på Meløy kommune sine nettsider.