Kontrollutvalget ønsker uavhengig undersøkelse av varslingsrutinene i kommunen -Vi mener det er riktig prioritering