Nå foregår elgjakta for fullt, og til sammen 179 dyr skal felles i våre to kommuner. Gildeskål har både størst bestand og avskyting.

Ansvarlig: Gregor Hiler er viltansvarlig i Gildeskål kommune. Arkivfoto.

Ansvarlig: Gregor Hiler er viltansvarlig i Gildeskål kommune. Arkivfoto.

- I år er det gitt fellingstillatelse på 129 dyr, opplyser ansvarlig for viltforvaltningen i Gildeskål, Gregor Hiler.

Især Sandhornøy har tett bestand av det karakteristiske hjorteviltet, og her har kvoten for avskyting økt med nesten 50 prosent de to siste årene.

Bestandsøkning For mens det i 2015 ble gitt fellingstillatelse på 36 dyr, er kvoten nå økt til 60. Det betyr at Gildeskåls største øy, med et areal på 103 km2, alene har nesten halvparten av alle fellingene under årets jakt i kommunen.

- Blir alle dyrene tatt ut hvert år?

- I fjor ble 52 av 56 dyr på Sandhornøy felt. Totalt ble det skutt 91 elg i Gildeskål i fjor. Årets økning i tildelinger skyldes stor bestand og mindre avskyting, forklarer Hiler.

Gode rapporteringsrutiner

Konsulent for storvilt hos Statskog i Nordland, Merete Bøe, opplyser at årets kvote for de to statseide valdene Langvann/Sokkum og Storvatnet på Sundsfjordfjellet er 9 dyr. I 2016 ble det skutt 8 dyr på de samme valdene.

- Det er tellende areal, samt næringstilgang og observerte dyr, som avgjør hvor stor beskatningen skal være hvert år.

Driftsplanene, som lages for tre og fire år av gangen, regulerer tildelingen.

- De må av og til justeres underveis, opplyser Bøe og legger til at Statskogs samarbeid med jegerne fungerer veldig bra.

- Digitale muligheter gjør innrapporteringen enkel, både av observerte og skutte dyr.

- Straks et dyr er felt, sender jeger SMS til Statskog med ID-koden på dyret. Etter hvert innrapporteres slaktvekt og annet som gjør at vi kan holde godt oppsyn med beskatning og det økonomiske oppgjøret.

Lavere avskyting i Meløy

I Meløy skal det totalt felles 50 elg fram til 23. desember, som er absolutt siste dag for felling over hele landet. Den utvidede jakttiden er ei prøveordning.

Anne Mette Meidelsen

Hans Haraldsen hos Meløy kommune opplyser at elgtettheten er større i nordre del av Meløy enn i sørbygda. Av den grunn er minstearealet noe ulikt. Det er kommunen selv som administrerer elgjakta, som for det aller meste foregår på privateide områder.

Ansvarlig: Hans Haraldsen er ansvarlig for viltforvaltningen i Meløy. Foto: Anne Mette Meidelsen

Ansvarlig: Hans Haraldsen er ansvarlig for viltforvaltningen i Meløy. Foto: Anne Mette Meidelsen

Innrapportering viktig

Elgjegerne i Meløy har selv vært med på å utarbeide planer for sine vald, men alle forholder seg til en  felles bestandsplan. I utgangspunktet gjøres alle tildelinger som fridyr, men hvert vald har ansvar for å planlegge avskyting ut fra prinsippet om 60 prosent ungdyr og 40 prosent voksne dyr. Haraldsen berømmer jaktlagene som har tatt dette ansvaret på alvor. Deres innrapportering i registeret «Sett og skutt» gir opplysninger om utvikling i bestandsstørrelse, kjønnssammensetning, kalveproduksjon og er viktig bidrag til elgforvaltningen og driftsplanene våre, sier Haraldsen.

Strengt regelverk

Også i Meløy er jegerne flinke til å administrere og rapportere uttak av dyr via digitale løsninger, og slik har det vært i flere år. Det er strengt regelverk knyttet til storviltjakt, og det tar jegerne på alvor.

- Er skadeskyting av elgen noe som ofte oppstår?

- Skadeskyting forekommer. Jakt skal foregå på en human måte, men det er ettersøksplikt. Alle jaktlag skal ha ettersøkshund tilgjengelig og kunne organisere søk etter faste prosedyrer.

ÅrAntall felte dyr GildeskålAntall felte dyr MeløyTotal kvote GildeskålTotal kvote Meløy
20148141
20158533
20169142
201712950