Etter mange års drøm om stort kjøpesenter på Ørnes kom Meløy ned på jorda i forrige uke. - Det er dette som er gjennomførbart og realistisk, sa Ørnes Handelseiendom da utbyggingsplanene ble presentert.

Et 40-talls mennesker var tilstede da det to år gamle utbyggingsselskapet Ørnes Handelseiendom presenterte Ørnesfjæra Senter, som etter planen skal stå ferdig høsten 2019.

Styremedlem Otto B. Hulbak viste tegninger av et bygg med 3.000 kvadratmeter grunnflate, og med plass til fem forretninger – bare fire leietakere har til nå forpliktet seg. Dersom interessen i boligmarkedet er stor nok, vil det også bli bygget 17 leiligheter på toppen av senteret, med parkområde mot havet.

Faksimile Framtia

Faksimile Framtia

Litt skuffet, ja - Her var det ikke mye grønt! Dette blir ikke et område man får lyst til å gå ned til, sa Håvard Dybvik fra Ørnes – én av de frammøtte som var spent på utbyggingsplanene.

- Fasaden på dette bygget ser ikke bra ut. Tenk på reiseliv og alle turistene som besøker oss, jeg savner det kystnære, noe som representerer det stedet vi bor på, mente sidemann og sambygding Bjørnar Kvarsnes.

Mens Fredrik Finne, som driver næringsvirksomhet på kaia på Ørnes, var positiv til senter og leiligheter, men

- Fyllinga på Ørnes er som en indrefilet langs en fantastisk kyst som mange vil besøke. Jeg kjenner på et snev av skuffelse når jeg ser prosjektet deres, innrømte han da han tok ordet.

Framtia, november 2011

Framtia, november 2011

To sentre Der har nok Fredrik Finne mange med seg. Mange i Meløy har lenge håpet på et betydelig kjøpesenter. Meløy kommune har fått medhold i at det kan bygges inntil 10.000 kvadratmeter, og både handelsstand og næringsutviklere mener et kjøpesenter kan bremse den omfattende handelslekkasjen ut av kommunen.

- Prosjektet deres vil bidra til større butikkmangfold, og dét er alltid positivt. At dere får på plass drift av kafé i bygget er veldig viktig, og siden det nå blir et senter på begge sider av veien må disse knyttes best mulig sammen, sa daglig leder Liv Toril Pettersen i Meløy Næringsforum i møtet.

- Vi ønsker å samarbeide med det nåværende Ørnessenteret, og håper det kommer inn eiere der som vil investere og utvikle, kommenterte Otto B. Hulbak.

Noen dager etter er det nå kjent at investor og eiendomsutvikler Tord Ueland Kolstad har kjøpt fra Norsk Handelseiendom det som kalles Ørnes Sentrum 2 - altså bygningsmassen som huser hoveddelen av handelsvirksomheten.

Framtia, februar 2013

Framtia, februar 2013

- Mye har endret seg I en kommentar til Framtia sier ordfører Sigurd Stormo (Ap) at han opplever at dagens butikker er under sterkt press.

- Handelslekkasjen er krevende, og mye har endret seg ved at Bodø er blitt en handelsmagnet for distriktene, mener han.

- Det er uansett viktig at noe skjer, og at prosjektet kommer igang. Størrelsen på handelssenteret – dette er nok en realitet ut fra hvor vi står i dag, altså med hensyn til handel. Husk også at tomta gir rom for en trinnvis utbygging, dersom forutsetningene skulle endre seg, sier ordføreren, som selv var tilstede i informasjonsmøtet.

Framtia, oktober 2012

Framtia, oktober 2012

ornesfjera-06-kopi

Ikke stort nok - Ja, det er dette som er gjennomførbart og realistisk, slik vi ser det. Interessen fra leietakere er det som bestemmer rammene, fastslår Otto B. Hulbak.

Med andre ord: det statistiske kundegrunnlaget i Ørnes og omland er ikke stort nok til at mange nok solide leietakere er interessert. Dermed er det ikke økonomisk forsvarlig for utbyggeren å sette opp et mer tradisjonelt kjøpesenter med langt flere butikker enn de fire-fem som til nå er med. Interessen for sentrumsleiligheter er nok er større – mange av de frammøtte var svært godt voksne enebolig-eiere,  og de viste stor interesse for leiligheter på 70-100 kvadrat og prisklasse 3,5-5,5 millioner kroner.

Uavklart for blålysetatene Fazenda Utvikling har tegnet inn både lensmannskontor og ambulansetjeneste i et eget bygg i Ørnesfjæra-prosjektet sitt. Men, det er flere utbyggere som ønsker å huse disse aktørene, og så langt er det helt uavklart hvem som får anbudet.

- Ja, dette er helt uavklart for oss. Dersom ambulansen og politi ikke skal hit, vil vi forsøke å finne andre leietakere innen handel til det bygget, forteller Otto B. Hulbak i Fazenda Utvikling.