Styreleder i Meløy Energi as, Rolf-Inge Sleipnes

I pressemeldingen gikk det frem at Meløy Energi as selger sluttkundeporteføljen på kraft til Polar Kraft as. Helt fra 1938 da selskapet ble etablert med navnet Meløy kommunale Elektrisitetsverk har vi vært den lokale leverandøren for innbyggerne i Meløy.

Fra 1. januar 2023 er det slutt. Det skaper selvsagt reaksjoner og følelser.

Men det er heller ikke i dette tilfellet slik at det å bevare alt slik det alltid har vært - også vil være det riktige fremtidige valget for selskapet. Eller for kundene våre. For å si det som det er. Meløy Energi as har rett og slett for lite antall kunder i porteføljen til kommersielt å kunne forsvare de nye og større investeringene som er nødvendig for å henge med i dette markedet fremover. Det er og vil bli behov for nye investeringer i mer kompetanse og mer moderne markeds- og myndighetsstyrte løsninger innenfor både selskaps- og kundeteknologi.

Moderne og spesialtilpassede apper, utvidete krav til for å tilfredsstille nye krav til rapporteringsregime og nye og flere produkter å velge mellom for kundene er det aktører i dette markedet må levere på i årene som kommer. Meløy Energi as har over tid sett denne utviklingen komme. Og det har også våre lokale kunder gjort. Både på privat- og på bedriftsmarkedet har vi mistet kunder i sluttkundemarkedet nettopp fordi vi som selskap ikke kunne tilby det mangfoldet som kreves.

I tillegg vil lavere marginer og økt risiko i dette markedet fremover kreve mer volum gjennom en større kundeportefølje for fortsatt å være konkurransedyktige. Det blir stadig større konkurranse, stadig større selskaper og en uttalt spesialisering innenfor dette markedet

Alt dette er årsaker for at vi gjør dette grepet nå.

Det er heller ikke slik at Meløy Energi as gjennomfører dette salget for å dekke tapene på fastpriskundene i sør. Tvert imot - dette har vi jobbet med over tid. Vi har innhentet analyser og råd fra samarbeidspartnere på marked og økonomi. Vi har jobbet med grunnlaget for en beslutning som er riktig for fremtiden. Et arbeid som våren 2022 naturlig nok måtte ta en pause til vi fikk kontroll over fastpriskundene i sør.

Ingen vil kjøpe kunder som en går i minus på.

Det gjør at vi beholder fastpriskundene i sør til deres kontrakter utløper. Det er et naturlig resultat av at Meløy Energi as - som vi hele tiden har sagt dersom vi unngår konkurs - selvsagt vil stå for de forpliktelser vi har overfor de kundene i sør som i høst takket nei til vårt frivillige tilbud.

Det siste året har det vært ekstreme endringer i dette markedet. Klarer ikke vi som sitter i styret og administrasjonen sammen med våre ansatte å navigere selskapet gjennom stadig nye endringer og krav - enten de skjer langsomt eller brått - så mislykkes vi. Noen ganger er det riktig å bevare. Andre ganger er det riktig å gjøre større endringer. Å «sitte på gjerdet» for alltid å forsvare det eksisterende som «om alt var bedre før» er ikke forenelig verken med å forvalte eller videreutvikle «arvesølvet i kommunen» som noen velger å omtale selskapet som.

Meløy Energi as er i nasjonal målestokk et lite energiselskap som har levert bredt på hele forretningsområdet innenfor kraft. Nå avvikler vi vårt sluttkundesalg. Både i kommunene sør og nord for oss har dette vært realiteten over flere år. Der har Polar Kraft as lenge vært den lokale leverandøren i konkurranse med de store. Polar Kraft as er et nord-norsk selskap med hovedkontor i Narvik og nord-norske eiere som blant annet SKS, Lofotkraft og Nordkraft. Derfor var det viktig for oss når vi først konkluderte med at salg var riktig vei å gå, å jobbe for å komme i mål med et salg til nettopp dem. Gjennom avtalen med Polar Kraft as blir de også den lokale leverandøren og alternativet for kundene i Meløy slik de allerede er for kundene i kommunene både nord og sør for oss.

Vi hadde flere beilere, men vi valgte å sluttføre avtale med Polar Kraft fordi vi er helt trygge på at de vil overta «stafettpinnen» i Meløy på en god måte. Vi er imponert over hva de har fått til. Det hører med til saken at vi gjennom avtalen fortsatt vil ha ansatte i Meløy som jobber opp mot de lokale kundene gjennom et leieforhold mellom oss og Polar Kraft as.

Men kundene selv står selvsagt - slik de alltid har gjort, og også når de var kunde hos oss - helt fritt til å velge andre strømleverandører dersom de ikke blir fornøyde.

Meløy Energi as selger altså ikke «arvesølvet» med denne avtalen. Tvert imot - avtalen er med på sikre «arvesølvet» gjennom å redusere risikoen vesentlig i selskapet sin forretningsdrift i årene fremover i det kommunalt heleide selskapet. Året 2022 har vært et krevende år for selskapet fordi vi gjorde en alvorlig feil i nettopp sluttkundemarkedet som gir selskapet store tap på fastpriskundene våre i sør. Men det er viktig å få frem i det totale bildet at den underliggende driften i selskapet over mange år, og også i 2022 har vært god.

Konsernet Meløy Energi hadde ved inngangen til 2019 totalt 29 årsverk. I 2022 har vi totalt hatt 35 årsverk. En vekst i årsverk på 20 prosent bare på de tre siste årene. Ingen av disse nye årsverkene er knyttet til sluttbrukersalg. Veksten i årsverk har i sin helhet kommet i Meløy Energi as. For oss som selskap er det viktig at det vi driver med fremover både er forretningsmessig lønnsomt og har sysselsettingseffekt. At det bidrar til å skape nye lokale arbeidsplasser i kommunen. Det har vi lyktes med de siste årene. Og det er målet også når klokken ringer inn for et nytt år.

Men selv med god underliggende drift har 2022 vist oss at risiko må tillegges mer vekt i våre vurderinger. Som kjent sto selskapet for bare en måned siden i reell fare for ikke lenger kunne betjene våre økonomiske forpliktelser. Og derigjennom gå konkurs som følge av mangel på likviditet. Det vi sa i oktober og november om at risikoen for selskapet var at prisene i sør igjen kunne gå over 4 kroner i sør mot vinteren viste seg også å være en riktig analyse. Ikke skremselspropaganda som noen hevdet.

Vi klarte heldigvis med veldig god hjelp av de fastpriskundene i sør som takket ja til vårt tilbud kombinert med veldig heldige omstendigheter i vær og marked i november å gjøre avgjørende grep mens prisene var på sitt laveste. Vi vil få store tap i år, men nå kunne vi rett og slett sikre innenfor et tap selskapet kan håndtere.

Vi er nå derfor trygge på at selskapet ikke går konkurs. Og at vi gjennom jobben som er gjort og læringen vi har fått har lagt et godt grunnlag for et fortsatt sterkt og voksende lokalt eid selskap. Og vi har gjennom det intense arbeidet i høst også fått frem at selskapet har store fremtidige underliggende verdier i sin balanse som er mulig å aktivere i ett litt lengre perspektiv. Det gir oss handlingsrom også i årene fremover. Det er både ansatte og eiere informert om før jul. Det har vært viktig for både administrasjonen i selskapet og for styret å kunne forsikre både eiere og alle våre dyktige medarbeidere i Meløy nå før jul at vi går inn i et nytt år sammen der arbeidsplassene i selskapet er sikret.

I det bildet hadde det selvsagt vært «lett» nå før jul og utsette og la være å avslutte prosessen med å selge sluttkundeporteføljen til Polar Kraft as for å unngå ny støy og enda mer uro og spørsmål fra eiere, kunder, ansatte, lokalsamfunn og media. Ja, utsette beslutningen og offentliggjøringen til et mer "beleilig" tidspunkt.

Men da hadde ikke selskapet og styret gjort den jobben vi er satt til å gjøre.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.