Tore Dybvik

Saken er skrevet av Tore Dybvik, og gir uttrykk for skribentens meninger.

Og det mener undertegnede også.

- Vi har vært i dialog med kommunen i 40 år - helt siden oppstart her i 1983. Tidligere rådmenn og ordførere har alle lovet at noe skulle gjøres, men nå er det altså gått 40 år, og ingen ting er gjort. Vi opplever at den dårlige veien blir brukt imot oss, fordi pasientene avstår fra å komme pga adkomsten opp hit.

Spesielt vinteren er et stort problem, og når det er glatt, er det nesten daglig store trafikkale problemer.

- Kommer du ned bakken på vinterstid, er det bare å la det stå til, og håpe at ingen kommer gående eller kjørende i Gammelveien. Her er sikten så dårlig at det er umulig å orientere seg.

For ca. Tre år siden ble det holdt et møte med kommunen og nåværende ordfører Stormo.

- Da ble det sagt at Storhammarn lå i planene til kommunen. Dengang på tredjeplass etter en vei på Halsa og Idrettsveien. Nå er begge disse veiene ordnet, men det tyder på at ingen ting tenkes gjort oppover Storhammarn.

Problemet ser ut til å være at kommunen først må få utarbeidet en reguleringsplan for krysset, Gammelveien/Storhammarn.

- Den gamle "Kallegarasjen" som står nede i krysset må rives. Samtidig tenker kommunen å gjøre noe med vann/avløp for samtlige hus oppver, så det er en ganske stor sak.

Det er også stor trafikk i skoletiden, når ungene kommer syklende nedover veien i full fart.

- Det er et guds under at ikke alvorlige ulykker er inntruffet. Det er stor næringsaktivitet i området, og kommunen har tillatt flere boenheter. Nå har kommunen startet planene om eiendomsskatt, og da mener jeg det minste må være at adkomsten til eiendommene blir på en forsvarlig måte.