Fazenda klarer ikke å begynne å bygge kjøpesenter og boliger innen årsskiftet, og legger dermed planene på is.

- Vi har gitt kommunen beskjed og sendt brev til alle de som har tegnet avtale om bolig eller leie av forretningsarealer, om at det ikke har vært mulig å få realisert prosjektet som planlagt, sier Arne Bertelsen som er prosjektleder i Fazenda.

Urimelig I kjøpskontrakten som ble presentert av  kommunen ble det stilt krav  om å være i gang med byggingen innen 31. desember. De ser at dette ikke blir mulig, og har gitt beskjed til kommunen om dette

- Meløy kommune har stilt urimelig strenge krav til både innholdet og tidsbruken i prosjektet, og det har vist seg vanskelig å få solgt leilighetene og leid ut alt av forretningsarealer til den prisen vi må ha for å realisere dette, sier Bertelsen.

I sitt brev til kommunen ser Fazenda for seg at kommunen utlyser ny konkurranse, slik det ble gjort for 10 år siden, eller å selge tomten uten krav om kjøpesenter. De foreslår også en mellomløsning hvor Fazenda får mer tid på seg til å utvikle eiendommen som helhet, og mulighet til å bygge den ut trinnvis, og søker om å få forlenget opsjonsavtalen med to år.

Tilbake til kommunen I mer enn 10 år har kommunen prøvd å få utviklet kjøpesenter på eiendommen, og mange ulike prosjekter har vært lansert. Fazenda sitt prosjekt med en kombinasjon mellom boliger og kjøpesenter var skjært ned til et minimum i forhold til kravene fra kommunen.

- Det er veldig leit å gå fra dette prosjektet nå, etter å ha investert så mye i det. Opsjonsavtalen var på plass i februar i år, og vi har gjort det vi har maktet for å få dette i havn, sier Bertelsen.

Hva som nå skjer med fyllinga, eller Ørnesfjæra som den også kalles, er på nytt opp til kommunen. Ordfører Sigurd Stormo bekrefter å ha mottatt søknad om forlenget opsjonsavtale, og lover at denne skal behandles politisk så raskt som mulig.

- Vi må nå vurdere hvordan vi skal forholde oss til dette på nytt, og skal få en avgjørelse innen jul, sier Stormo.

Framtia følger saken videre.