AS MELØY KOMMUNIKASJON

og foretakets årsregnskap skal ikke revideres. Selskapet endrer også formål til: Drive mediavirksomhet ved å engasjere seg i Mediehuset Meløy AS. Selskapet kan også engasjere seg i annen virksomhet som selskapet finner formålstjenlig. Endring av vedtekstdato til 05.11.18.

Godkjent årsregnskap for DEN LILLE CAFE AS fra 01.01.17 til 31.12.17. Foretaket er i denne perioden registrert som morselskap i konsern.

Endring av kapital for GREENFISH AS til NOK 142.500,00. Ny styreleder er Jan Lars Kildal med adresse Hvalstad. Styremedlemmer er Finn Steinar Nordmo, Roald Sigbjørn Jonassen og Erik Drengsrud, Vedtekstdato 12.10.18.

Godkjent årsregnskap for JOHN KILDAL & SØNNER AS fra 01.01.17 til 31.12.17. Foretaket er i denne perioden registrert som morselskap i konsern.

Nyregistrering av selskap, MELØY EIENDOM AS. Selskapet har forretningsadresse i Glomfjord. Formålet til selskapet er: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, medvirke i andre selskaper innen

samme virksomhet, samt alt som hører naturlig til dette. Kapital NOK 300.000,00. Styrets leder er Stian Christensen fra Glomfjord.

Endring av formål for foretak, SYSLING ØIVIND RUI med forretningsadresse Engavågen. Formål: Eiendomsutvikling, herunder utleie, kortidsutleie, kjøp, salg og utvikling.

Godkjent årsregnskap for VETERINÆR A.M.S. STORMO AS fra 01.01.17 til 31.12.17. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern.

Konkurs, innstilling av bobehandlingen. Ved Salten Tingrett er bobehandlingen innstilt i boet til FJORDBUA AS, Nygårdsjøen. Fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling, jfr. konkursloven §135. Kjennelsen er avsagt 15.11.2018. Ankefristen er en måned fra kjennelsen er avsagt. Foretaket er slettet i Foretaksregisteret.

Konkurs, innstilling av bobehandlingen. Ved Salten Tingrett er bobehandlingen innstilt i boet til MANEE CHANIDA, Inndyr. Fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling, jfr. konkursloven §135. Kjennelsen er avsagt 09.11.2018. Ankefristen er en måned fra kjennelsen er avsagt

Kilde: Brønnøysundregisteret