Omstillingsperioden (se faktaboks) nærmer seg slutten. Nå tar MU initiativ til prosessen som skal gjøre Meløy robust og attraktiv, også etter 2017. Nylig ble 80.000 kroner øremerket til en forstudie der man skal se på hvordan utviklingsarbeidet, som har pågått siden midten av 2012, kan videreføres.

Bør starte nå

- Vi må få kartlagt mulighetene våre og bestemme hva som skal vektlegges fremover, ut fra rammene våre. I dette arbeidet er det viktig at både næringslivet og politikerne blir hørt, sier Estensen og fortsetter: - Derfor er det viktig å starte prosessen allerede nå, og hente kunnskap fra andre som har gjort dette før oss. Vi skal samarbeide utad og finne partnere som kan dra lasset sammen med oss. Næringsavdelinga på fylket, for eksempel. De er regionale utviklere og kan bli viktige medspillere. Meløy kommune har i tillegg inngått et samarbeide med Proneo AS i Verdalen, som har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for å øke verdiskaping.

Breddesatsing

- Å satse for ensidig er ingen god samfunnsutvikling. Industri er kanskje det som gir flest arbeidsplasser, men som vi har erfart kan det bli utrolig sårbart! Bolystprosjekter og aktivitet som bygger kommunens omdømme, i kombinasjon med assortert varehandel og næringsutvikling i flere sektorer. Ja, det mener Estensen må til for å gjøre Meløy til en god kommune å bo i. I en slik setting er det grobunn for å skape nye arbeidsplasser.

Nedskalert mål

Målsettingen om 570 nye arbeidsplasser er nå nedskalert til 400, men fremdeles råder optimismen: - Vi har fortsatt som mål å nå 400 arbeidsplasser, 269 av dem er alt på plass. - Kritiske røster mener det er satset midler på usikre prosjekter som neppe vil komme til å generere nye arbeidsplasser. Vil du kommentere det? - Jeg ønsker ikke å kommentere enkeltprosjekter. Vi har ikke gått inn i prosjekter uten å ha tro på dem, og har heller ikke fått indikasjoner på at noe har mislykkes. Vi vet det jobbes med prosjekter, og at det nødvendigvis vil ta tid. Estensen setter spørsmålstegn ved hva som oppnås med å tenke jantelov, og mener vi vil få et fattig samfunn dersom det ikke skal være rom for individualister som tenker utenfor «A4-rammen».

Mer samarbeid

Estensen er svært fornøyd med samarbeidsviljen mellom ulike næringsaktører i kommunen, og ser at slik samhandling bærer frukter. - Både reiselivsnæringa og varehandelen ser nå nytten av å samarbeide, og har virkelig tatt tak de siste årene. Det jobbes svært bra på flere hold i kommunen vår nå!

At reiselivsproduktene nå markedsføres på en langt bedre måte enn tidligere, mener Estensen gir Meløy flere bein å stå på. - Vi må ha for øyet at det kan komme en down-periode etter at omstillingsprogrammet er slutt, derfor er det viktig å gjøre oss robuste slik at det blir bra å bo her. Det gjøres svært mye godt arbeid i kommunen vår nå! avslutter hun optimistisk.