Jørn Ellingsen og kona Sólgerð Viderø investerer for fremtiden. Ny fjøs med plass til 570 vinterforede sau bygges nå.

- Vi ruster oss for årene som kommer, understreker ekteparet som ønsker mer effektiv og lett drift. Også med tanke på den av barna som en gang kan tenke seg til å overta.

Over 2000 innom

Det kryr av sau på innmarka nedenfor gården Sætereng på Reipå. 1179 dyr er nylig hentet ned fra fjellet fra et beiteområde som strekker seg fra Oterstand i Gildeskål til Lysvatn i Meløy.

- Til nå har vi hatt 420 vinterforede sau, men øker nå kapasiteten til 570 uten at det betyr at vi kommer til å ta i bruk denne muligheten umiddelbart.

Fjøs nummer to på gården ble bygd i 1998 og er på 650 kvadrat. Den huser 45 årspurker i kombinasjonsproduksjon. Til sammen fødes også rundt 1200 gris på Sætereng gård i løpet av et kalenderår.

750 til sau

- I praksis har vi revet 2 gamle plansiloer og bygget en ny og isolert fjøs over. Sauefjøsen blir nå på 750 kvadrat, 250 mer enn den opprinnelige. 100 tonn betong er fjernet, vi har lagt inn ståldragere og støpt nytt gulv. Jobben utføres av lokale Leif Brun og Sønner AS, og de ansatte er i gang med utvendig tak når Framtia er på besøk.

- Vi opplever veldig bra respons i bygda på at vi tør å satse. Det er enten det eller å gi opp, mener Jørn som er soleklar på det faktum at det at han er 8. generasjons bonde på Sætereng utgjør 80 prosent av motivasjonen for at gården hele tiden skal være i en positiv utvikling.

- Det startet i 1779, siden har gården gått i arv fra generasjon til generasjon uten opphold, nå er det eldstedatteren min, Nora, som har odelen.

Her bygges det: Fra 500 til 750 kvadrat og med en mulig kapasitetsøkning fra 420 til 570 dyr i den nye fjøsen på Sætereng gård. Foto: Ingunn Dahle

Stort utviklingspotensiale

- Vi skal ikke være bremsen for fremtidige generasjoner, understreker Sólgerð bestemt og fortsetter:

- Den som tar over etter oss skal slippe å starte med ny-investeringer for mange millioner. Det er et utrolig potensiale på gården. Hverken videre- eller råvareforedling handles her i dag. Vil man, så kan det skapes flere arbeidsplasser, mener ekteparet som i 2011 deltok i FRAM-prosjektet* hvor de ble sterkt motiverte til å tenke effektivisering og se dybden i det de holdt på med.

- Da fikk vi ny motivasjon og guts til å tenke annerledes.

Både Jørn og Sólgerð er stolte av å være bonde.

- Alle land må kunne produserer mat til eget forbruk. Hvis ikke kan man fort risikere å møte seg sjøl i døra en vakker dag. Vår produksjon er miljøvennlig i og med at vi utnytter ressursene i fjellet slik vi gjør i dag. Det bremser gjengroing i utmark og mange tilbakemeldinger går på at for eksempel turgåere synes det er trivelig å møte sauen i fjellet.

Trygg på det som gjøres

Den nye utbyggingen er finansiert med BU- bygdeutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge/Nordland* på 1.700.000 kroner, egeninnsats og egne lån.

- Vi startet i april i år og prosjektet deles inn i tre byggetrinn, forklarer Jørn og forteller videre at det kun kan bygges når sauene er til fjells.

Mekanisert foring som gjør at paret ikke lenger trenger bruke trillebår når maten skal ut, enklere dyreflyt og håndtering- alt dette får man som en direkte konsekvens av ny og moderne innredning i ny-fjøset.

- Føles det ikke tøft å skulle gjøre slike store investeringer, lurer vi?

- Vi har gode rådgivere i Nortura-systemet som gir oss den tryggheten vi trenger. De legger frem prognoser som viser seg at gård er liv laga, også i fremtiden.

Ingunn Dahle

* FRAM Strategisk ledelse er et kompetansetilbud innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi. Tjenesten retter seg mot små og mellomstore bedrifter i alle bransjer.

* Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap stiftet 19. desember2003 med formål å bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjon i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.