I kommunens egen regi arrangeres det folkemøte på Meløy rådhus den 20.november.

I følge kommunen sine nettsider vil takseringsfirmaet eSkatt være til stede på møtet for å blant annet informere om takseringsprosessen.

Folkemøtet vil sendes direkte på kommunens nett-tv og opptaket vil bli gjort tilgjengelig etter møtets slutt.

– Målet med møtet er å informere om fakta rundt tema eiendomsskatt så folk forstår hva som skal foregå. Det synses mye i ulike fora på sosiale medier og det er ikke helt heldig, for den informasjonen som spres er ikke bestandig korrekt, sier Otto Sæterbø i eSkatt.

Daniel Kristensen, daglig leder ved Fore båt og motorservice er kritisk til innføring av eiendomsskatt. Foto: Hege Kristin Hagen

Omdiskutert tema

Utvidelsen av eiendomsskatt i Meløy kommune ble et brennhett tema under årets valgkamp og mange har vært kritiske til at det nå jobbes for å innføre eiendomsskatt også for privatpersoner. I mange år har det vært eiendomsskatt på verker og bruk i kommunen, men i desember 2022 vedtok daværende kommunestyre å innføre eiendomsskatt også på bolig, fritid og ubebygd eiendom.

- Problemet nå er at verken vi eller politikerne som har valgt å innføre eiendomsskatt vet hva dette kommer til å ha slags betydning for oss. Om det vil være 150.000, 250.000, 350.000 eller 500.000 i året, sa Daniel Kristensen, daglig leder ved Fore båt og motorservice til Kulingen i oktober.

Han sa videre:

– I vår verden har vi bygd et ganske stort verkstedbygg og båthall for å møte krav fra kunder og fra myndigheter. Både på miljøutslipp og arbeidsmiljøloven, og for at våre ansatte skal ha det bra på jobb og jobbe under gode forhold. Da synes jeg det er rart at vi skal ha en skatt som rammer oss fordi vi er en næring som krever litt store areal, forklarer han.

Mye feilinformasjon

eSkatt er innleid i forbindelse med eiendomsskatt-prosessen i Meløy og skal nå også bistå på folkemøte med å gi informasjon om hvordan innføring av eiendomsskatt vil foregå.

– Jeg frykter ikke så mange kritiske spørsmål. Jeg tror at når vi har gått igjennom fakta og hvordan dette skal foregå at folk vil sitte med en bedre forståelse og dermed bli beroliget. Det er som sagt mye feilinformasjon nå som sprer seg.

Oppfordrer til spørsmål

På sine nettsider oppfordrer kommunen alle med spørsmål til å sende de på e-post i forkant av møtet til følgende adresse: eiendomsskatt@meloy.kommune.no. Det vil også åpnes for å stille spørsmål direkte i møtet, i følge kommunen sine nettsider.

Møtet foregår i kommunestyresalen mellom kl 18.00 og 19.30.