Eiendomsoverdragelser i februar: Industrieiendom til 80 millioner