Regjeringen vil bevare gamle kirker: Ikke nok for Meløya

Foto: Kenneth Berg/Meløy kirkelige fellesråd

Meløy kirke er en av flere som har behov for utbedring. I februar lanserte regjeringen en strategi for å ta vare på historisk verdifulle kirkebygg, men kirkeverge Tore Larsen mener ikke støtten kirken kan få er stor nok.