Det gjøres en ny vurdering lørdag klokken 12. 00 om hvorvidt veien skal åpnes igjen.