7000 mennesker lever i utenforskap i Nordland i dag - Det vil Jarlfryd og Heidi fra Christian Radich gjøre noe med!