Fylkesrådet utsetter Fylkesvei 17. Men lokalt næringsliv ønsker fortgang