Ann-Ragnhild Holmefjord Krogh

På den internasjonale thyroideadagen 25. mai ønsker vi å markere økt valgfrihet for over 200.000 stoffskiftesyke. Merck har kommet med et nytt laktosefritt preparat ved behandling av lavt stoffskifte, en ny variant av Euthyrox. Vi håper dette er begynnelsen på flere medisiner for stoffskiftesyke.

Den «nye» medisinen er et viktig skritt i riktig retning for valg av flere medisiner ved behandling av lavt stoffskifte. Rundt 212.000 nordmenn har lavt stoffskifte, ifølge Reseptregisteret, og det er i praksis et medisinmonopol med kun én standard behandling for sykdommen.

Det er de siste årene blitt mer og mer vanlig å snakke om «individuelt tilpasset behandling» og «persontilpasset medisin». Argumentet er gjerne at ved å gi en mer spisset behandling til pasienten, vil helseeffekten bli bedre. Det er med andre ord en forståelse av at «one size fits all» gir begrenset effekt, og det mener vi også bør være gjeldende for en pasientgruppe på over 200.000 mennesker.

Våre undersøkelser tilsier at vel 50.000 mennesker i Norge med lavt stoffskifte ikke blir bedre av å ta standard medisiner, og 20 prosent av pasientgruppen står utenfor arbeidslivet som en konsekvens av sykdommen.

Det vi vil, er at når vi går til legen for dialog om best mulig behandling, har vi flere medisiner å velge blant, slik at vi kan leve vår hverdag med familie og jobb så normalt som mulig, uten at sykdommen hemmer oss. Om vi ikke får god nok behandling, kan konsekvensen av det være at vi ikke har krefter og overskudd til å ta oss av egen familie, stå i en jobb eller delta på fritidsaktiviteter. Det kan umulig være samfunnsøkonomisk fornuftig å tvinge oss ned i sofaen.

For å ha flere medisiner å velge mellom, trenger vi flere leverandører på markedet. Det er to viktige grunner til det. For det første er det behov for flere medisiner for dem som ikke fungerer på dagens standard behandling. Da må vi komme dithen at vi i samråd med legen vår kan velge et preparat som er best for vår helse. For å oppnå det mener vi at flere medisiner bør vurderes for blå resept. For det andre er det nødvendig å minimere den helsemessige risikoen ved eventuell legemiddelmangel eller sviktende leveringssikkerhet. Flere medisiner vil bety mer individuelt tilpasset behandling og lavere risiko for manglende levering hos produsent.

Et spørsmål jeg ofte stiller meg selv, er: «Hvor sannsynlig er det at samtlige av de 212.000 jeg er en del av, får like god helseeffekt av samme medisin?». La meg få velge selv – «one size does not fit all».

Av: Ann-Ragnhild Holmefjord Krogh, Leder, Stoffskifteforbundet Salten lokallag