Ingebjørg S. Bjørklund (Meløy Senterparti)

De første 20 årene ble det arrangert utallige konserter, revyer, idrettsarrangement og fester til glede for store og små. Aktiviteten var så stor at da «Folkets hus» ble solgt, tok Meløy Kommune over huset på hevd for å lage flere parkeringsplasser til kulturhuset. En parkeringsplass som de siste årene ikke har vært brukt til noe annet enn lagringsplass for fyllmasser og maskiner.

De siste 10 årene har det bare blitt mindre og mindre aktivitet i bygget. Flere og flere av arrangementene som tidligere har vært i kulturhuset, er flyttet til andre lokaliteter, og da bare på Ørnes, som f.eks. Ørneshallen, Rådhusparken og Kulturfabrikken.

Kulturhuset er faktisk så lite i bruk at det ikke en gang blir nevnt i årsmeldingen til Meløy Kommune.

Meløy kommune flytter stadig også sine egne arrangementer til private aktører, og argumentene for dette er ofte at kulturhuset er alt for stort. Ja, ok, men hvorfor benyttes ikke da Samfunnshallen på Neverdal, eller Amfiet på Spildra skole som Meløy kommune allerede eier? Jeg syns det er uheldig at Meløy Kommune ikke primært holder liv i sine egne bygg. Jeg tror dette handler mere om at kulturkontoret ligger på Ørnes, og at det dermed er «lettere» å avholde arrangementer i umiddelbar nærhet av dem selv, på tross av at det da må leies lokaler.

Kulturkontoret burde jo hatt kontorene sine i kulturhuset.

Skal Meløy Kommune bare la sine egne lokaler stå ubrukt, og heller leie lokaler hos andre, eller bør vi begynne å bruke de byggene vi har og oppgradere utstyr og fasiliteter slik at byggene blir egnet for eget bruk og attraktive for andre å leie?

Denne sentraliseringen av kultur er vel ikke sånn reisemessig verst for oss som feirer 17.mai i Meløy kulturhus, men det bor jo folk i resten av kommunen som sikkert også vil ha et behov og et ønske om å få litt kulturell input.

Slik det er blitt nå, syns jeg at noen meløyfjæringer blir oversett, og at dette er et klart tegn på at kulturkontoret glemmer at det også bor folk utenfor Ørnes. Det har vært ønskelig å få kulturen i Meløy mere spredt, og det bør kulturkontoret sørge for skjer.

Dersom Meløy kommune foretrekker å leie lokaler fremfor å benytte egne, hvorfor blir da ikke Reipå bygdahus, Idun eller Samfunnshuset på Halsa brukt til dette, slik at vi får spredt arrangementer rundt om i kommunen. Da hadde kanskje Meløy kommune sine andre bygder også fått litt drahjelp til å oppruste sine lokaler.

Det er mye kultur i Meløy, og all honnør til Kulturfabrikken og Ørneshallen som klarer å oppruste og skape attraktive lokaler, som de i tillegg klarer å fylle med såpass mye aktivitet som de gjør. Jeg vil berømme den fantastiske jobben som gjøres ved Kulturfabrikken.

Nå som vi må være forsiktig med økonomien i årene fremover, så trenger ikke Meløy Kommune å velge de dyreste løsningene. Slik situasjonen er nå, må vi begynne å bruke og oppgradere de byggene som vi allerede har, slik at de også blir attraktive å utleie, som igjen skaper inntekter.

Men om ting fortsatt skal være slik der er i dag, og om vi ikke har tenkt å fylle Kulturhuset vårt med latter og sang igjen. Ja, da er det vel bedre å legge kulturhuset ut for salg.

Spørsmål til Ordfører blir som følger:

- Hvorfor er det blitt slik at Meløy Kommune foretrekker å leie lokaler fremfor å tilrettelegge og bruke egne lokaler, og hva er strategien videre fremover?

-Har Meløy Kommune en plan om bruk og drift av Meløy kulturhus?

Interpellasjon til kommunestyremøtet 9. desember 2021

Ingebjørg S. Bjørklund

Meløy Senterparti