Flytebrygga ved kirkestedet på Gildeskål er tatt på land, og kommunens vedlikeholdsarbeidere har begynt å reparere den.

Konstituert kommunalsjef, Iren Førde forteller at arbeidet er ganske utfordrende fordi ferietida er begynt.

- Vi bruker våre egne ansatte, men i tillegg må det leies inn folk til å sveise fast elementene av plast som har løsnet fra tredekket. Mest sannsynlig må vi legge ut ny fortøyning i tillegg.

Fra sitt bosted registrerte sokneprest Jon Aalborg hva som skjedde en stormdag i vinter.

- Jeg vil gjerne berømme kommunen som sammen med GIFAS sørget for å berge landgangen, og sikret brygga fra å drive bort.

Det er mange som bruker flytebrygga om sommeren. Båtfolk fortøyer der, og lokalbefolkningen benytter den i forbindelse med bading. Men det er også planlagt spesiell bruk av brygga 17. og 20. juli. Da kommer to pilegrimskonvoier innom på vei sørover til Nidaros. Gildeskål har erklært seg som pilegrimskommune, og slike anløp er en del av satsinga på pilegrimsturisme. Soknepresten er naturlig nok opptatt av at flytebrygga må bli klar til bruk.

- Vi på teknisk etat gjør vårt beste for at den skal være på plass i tide.