Nordland er blitt i ei pilotordning som gjelder digital sykemelding. Det betyr at du nå kan sende sykmeldingen digitalt til arbeidsgiveren din i stedet for å levere den på papir. Dette gjør du via en lenke du mottar på din mobiltelefon kort tid etter at du blir registrert sykemeldt. Lenken fører deg til «Ditt sykefravær» hos NAV, og der blir du guidet gjennom stegene mot å levere den digitale sykemeldinga. Du kan fortsatt velge å levere sykemeldingen din på papir, hvis du vil det.