Da fylkesråd for nærings besøk i Meløy nylig, fikk hun innsyn i Glomfjord Hydrogen AS’ s spennende forretningskonsept.

- Vi er stort sett klare til å produsere hydrogen så snart vi har noen å levere til, sa daglig leder Finn Nordmo til en lydhør Mona Fagerås (SV).

- Glomfjord Hydrogen AS ønsker å tilby hydrogen til både industriell anvendelse og til personbiler, større kjøretøy, båter og tog.

Forretningskonseptet, som nå er ferdig analysert, viser at Glomfjord har alle forutsetninger for å bli en lavkost-produsent. Men for å sette spaden i jorda, trengs konkrete avtaler med kunder som har stor nok forbruk til at det trigger investeringene.

- Et startsignal for oss vil være at det investeres i en fyllestasjon i Bodø, sa Nordmo og la til at Nordlandsbuss nå har tilbud om å delta i et testprogram for busser.

Dette er et EU-støttet prosjekt hvor 5 byer i Europa skal prøve ut hydrogenbusser over en femårsperiode.

- Går Bodø for dette buss-prosjektet, vil det antakelig utløse investeringer hos oss! Ei kortreist hydrogen-satsing i Glomfjord kan bety arbeidsplasser utover selve prosessen, med oppgaver innen montasje, service og ettersyn.