- Det vil ha stor betydning for reiselivsnæringa i hele Nordland om vi klarer å utvikle Svartisen til et signaturprodukt!

Det sa Stine Estensen fra Meløy Utvikling til kommunestyrerepresentantene, som fikk forelagt statusrapport og planer for det videre arbeidet ved breen sist uke.

- Til tross for at Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS selskapene forvalter verdier, er kapitalen begrenset, sa styreleder Astrid Berbusmel. Selskapene står ovenfor en del praktiske utfordringer, å skaffe helårsvann er en av dem. Det trengs også flere overnattingsplasser, og selve Brestua har et klart vedlikeholdsbehov.

Berbusmel er tilfreds med at parkeringsforholdene på landsida er i ferd med å bli utbedret. Med støtte fra Innovasjon Norge etableres nå et bedriftsnettverk for aktørene ved breen.