Anleggsmaskinene har allerede forsynt seg grådig, i  januar 2019 skal nye Spildra skole stå klar.

Rammen for det nye og fremtidsrettede skolebygget er satt til 128 millioner kroner. Bygget blir 650 kvadratmeter større enn eksisterende bygningsmasse, som nå er i ferd med å bli jevnet med jorden. Den nye skolen skal ha plass til 200 elever og blir totalt på 3621 kvadratmeter.

Størst og dyrest

For det er bare tverrbygget fra 1992 som skal beholdes når hovedentreprenør Bolt Construction AS starter oppbyggingen av nye Spildra skole etter fellesferien.

- Vi er spente og ser fram til dette prosjektet. Ikke minst er vi strålende fornøyd med arkitekt Unni Furfjords arbeid, sa prosjektleder Jørn Jenssen under pressekonferansen sist uke.

Prosjektleder: Jørn Jenssen fra hovedentreprenør Bolt Constructions AS

Prosjektleder: Jørn Jenssen fra hovedentreprenør Bolt Constructions AS

Da var media invitert til å forevige startskuddet og gravemaskinenes symbolske jafs av mønet over skolekjøkkenet. Med på visninga var også representanter fra de lokale underleverandørene, og representanter fra brukergruppa, oppvekst og plan/kommunalteknikk.

- Dette er det største og dyreste prosjektet jeg har vært med på i min tid i Meløy, sa kommunens prosjektleder Ragnar Drevvatne fra Meløy Eiendom KF.

Han redegjorde for milepælene i prosjektperioden, der blant annet prøvedriften vil starter 1. oktober 2018

Prosjektleder Ragnar Drevvatne fra Meløy Eiendom KF. Foto: Anne Mette Meidelsen

Prosjektleder Ragnar Drevvatne fra Meløy Eiendom KF. Foto: Anne Mette Meidelsen

Gir ringvirkninger

Til det omfattende prosjektet skal det brukes lokale rtil alt utenom betongelementer og større stålkonstruksjoner. Terje Halsan AS skal ta seg av riving og grunnarbeidet, samt parkeringsareal. Rør og sanitæranlegg skal ivaretas av Svartisen VVS AS, mens Ørnes Blikk AS skal besørge ventilasjonsanlegget. Oppgaver knyttet til elkraft, tele og automatisering har Bravida Norge avd. Meløy (tidligere El- Team Drift ) signert kontrakten på.

- Det er gledelig at dette prosjektet gir lokale ringvirkninger for en omstillingskommune som vår, sa ordfører Sigurd Stormo under visningen.

Han signaliserte sterkt at kommunen ønsker nye og moderne bygg, framfor å flikke på eksisterende.

Roste berørte parter

Totalt vil det være 30 -35 mann i arbeid på bygningsområdet i Spildra fra høsten.

- Vi planlegger å angripe prosjektet som tre parallelle byggeplasser for å kunne ferdigstille alt samtidig, opplyser Jenssen.

Det vil kun bli mindre endringer i forhold til plasseringen av ventilasjonsrommene, ellers skal bygget settes opp ut fra skissen som ble vist fram og vedtatt av kommunestyret i fjor sommer.

Jenssen roser samarbeidet som så langt har pågått med Meløy kommune.

Det store amfiet, som kan brukes både av skolens elever og innbyggerne i kretsen, knytter det seg forventninger til.

- Vi ser fram til et større elev- og fagmiljø nå, avsluttet kommunalsjef Marit Buvik og roste berørte parter i den omfattende planleggingsprosessen.