Fredag hadde Torbjørg Aalborg nyåpning av bedriften Øy og Ørken. Hun har nå butikk og galleri i sørenden av prestegården på Gildeskål.

Bedriftens spesielle navn forteller at hun selger ting både fra sør i ørkenstrøk og fra nord i øyriket.

- Jeg importerer kar og boller fra keramikkmakere og pottemakere i en stor og fattig oase i Sahara, men selger også kunst av Olaf Storø, forklarer hun.

smaa-prestegardsbutikk-01

Torbjørg er som kjent kona til sokneprest Jon, og den eneste i Norge som innfører varer fra Egypts Fair Trade.

- Jeg mener at handel gjort på den riktige måten er en minst like viktig som tradisjonell utviklingshjelp. Fair Trade gir arbeidsplasser, og folk får et verdig liv fordi de tjener selv til livets opphold.

Hun er opptatt av at vareutvalget må passe i en tradisjonsrik prestegård. Julekrybber av ull fra et kvinnekooperativ med hovedsakelig enslige mødre i Chile, hører avgjort med.

Det tidligere prestekontoret ble ikke tatt i bruk til et nytt formål uten videre. Formelle tillatelser måtte være i orden.

- Jeg har fått bruksendring av Gildeskål kommune til å drive butikk i deler av prestegården og på kirkestedet.

Hun kontaktet også Opplysningsvesenets fond, som eier denne prestegården i likhet med mange andre i Norge.

- De var positive til mitt prosjekt, og lagt vekt på at det er nødvendig å tenke nytt liv i de gamle prestegårdene, der presten ikke lenger har boplikt.