Det er vår og snart sommer, og vi er på tur inni ei tid hvor veldig mange prøver alkohol for første gang.

Snakk om alkohol

- På ett eller annet tidspunkt får ungdommene mulighet til å drikke alkohol, eller de opplever drikkepress – og vi vil oppfordre ungdomsforeldre til å snakke med tenåringen om alkohol før det skjer, sier Blomstereng Karlsen.

Ruskonsulent i Meløy kommune, Kristine Sleipnes Selstad, mener at foreldre ikke skal undervurdere sin egen innflytelse på ungdommen.

- Forsking viser at tenåringer lytter mer til foreldre enn til venner når det kommer til spørsmål knyttet til alkohol, forteller Selstad.

Forsking viser at tenåringer lytter mer til foreldre enn til venner når det kommer til spørsmål knyttet til alkohol. Karianne Sleipnes Selstad

Snakk om drikkepress

I Meløy kommune er det utført en ny undersøkelse der 66 prosent mener at man ikke har mer kontroll på alkoholinntaket når man sender med alkohol på fest. Alkoholen de har med hjemmefra kommer på topp av det de får av venner og bekjente.

- Vi vet at det er mye drikkepress blant de unge. Mange sier at de synes det er vanskelig å takke nei til alkohol, fordi det er en forventning om at det skal drikkes. Foreldre bør bidra til å bryte dette mønsteret og heller være en unnskyldning de unge kan bruke for å takke nei, enn et argument for å drikke mer, sier Generalsekretær i alkovettorganisaskon Av-og-til, Ragnhild Kaski

Kaski understreker også at det sender helt feil signaler dersom foreldre gir mindreårige alkohol for å ta med på fest.

- Den alkoholen de unge har med seg på fest, kommer ofte i tillegg til alkoholen de får for eksempel av venner eller andre på festen. Vi anbefaler derfor at man ikke sender med barna alkohol, legger hun til.

Ipsos har på vegne av alkovettorganisasjonen v-og-til gjennomført en undersøkelse på web og per post med til sammen nesten 6000 intervju i perioden januar–mars 2023, og tilsvarende i 2022. Det er i underkant av 3000 intervju på landsbasis og ca. 3000 intervju i utvalgte Av-og-til kommuner. I Meløy har 89 svart i 2022.