Sist fredag valgte Vitar Service AS å ta firmaet til skifteretten.

- Det ligger ingen dramatikk bak avgjørelsen som ble tatt på styremøtet vårt sist torsdag, men det ender nok i en konkurs, sier daglig leder Stian Bjørklund til Framtia.

Ingen overraskelse

Vitar Service As ble etablert 1. januar 2011 og har på det meste sysselsatt 13 ansatte. Ved avviklingen mister 6 heltidsansatte jobben. Firmaets målgruppe har vært offentlig og private næringsbygg, samt privatboliger. Vedlikehold, vaktmestertjenester og renovering har vært blant oppdragene.

- Dette kom nok ikke som noen overraskelse for oss i firmaet, medgir Bjørklund og bekrefter at det til slutt ikke ble mulig å forsvare de økonomiske forpliktelsene.

- Vi har gjort hva vi kunne, og er svært glad for at ingen av våre kunder blir skadelidende. Inngåtte oppdragsavtaler er fullført og vi fikk ferdigstilt alle prosjektene våre. Fordi vi så hvilken vei det kunne gå, har vi valgt å ikke starte på noe nytt.

Tøft for de mellomstore

Nå håper Bjørklund at de ansatte som mister jobben raskt vil komme seg i jobb igjen. Noen av dem flyttet til Meløy nettopp på grunn av fast jobb hos Vitar Service AS, og har siden fått familiene sine hit.

- Er det tøff konkurranse i bransjen?

- Ja, det kan man si. Og aller tøffest er det for selskap av vår størrelse. Vi er både for små og for store til å ta på oss oppdrag som kan sysselsette hele staben. Et firma som vårt er avhengig av mange mindre oppdrag for å få det til å rundt, opp mot 100 i året, sier Bjørklund.

- Vil noen av de ansatte overføres til andre jobber i morselskapet, Vitar AS?

‑ Ikke foreløpig. Vi har ikke rukket å tenke så langt og må konsentrere oss om å avvikle.

Avvikler: Vitar Service AS er tatt til skifteretten og avvikles trolig ved konkurs. Daglig leder Stian Bjørklund gir ros til lokale oppdragsgivere, men oppdragene ble likevel ikke mange nok til å holde firmaet flytende. Foto: Edmund Ulsnæs