Null kroner i gjeld skal garantere sikker drift. I forrige uke åpnet Træna Sjømat AS for mottak av hvitfisk på Bolga og Nesøya.