De to smittede bor i samme husstand og er satt i isolasjon. Smittesporing er igangsatt.

Det er nå totalt meldt om fire smittetilfeller i Meløy denne uka.

Kommunen råder befolkningen til å følge de smittevernrådene som til enhver tid gjelder.

Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19 anbefales å teste seg, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Les også:

Kan jeg få Nakstad på speaker, please?