Fortsetter som fungerende kommunedirektør i Meløy frem til ny direktør er på plass