Kontoret til Sjøfossen Næringsutvikling (SNU) finner en i kontorbygget Gildeskål Marine Center på Inndyr, som også huser Kigok, Nordlandsnett, Gifas, Salmon Center og Frost Kraftentreprenør.

Gildeskål og Beiarn Selskapet eies av Gildeskål og Beiarn kommune og har som målsetting å hjelpe til med å skape nye arbeidsplasser og styrke det eksisterende næringslivet i de to kommunene.

Daglig leder i SNU, Jørn E. Solli, sier at selskapet ikke flyter over av midler, og at de ikke er i den situasjonen at de kan strø om seg med penger. Men, at det er mulig å få økonomisk støtte dersom en oppfyller kriteriene.

- Vi bistår gjerne med å vurdere prosjekter, og gi råd og veiledning. Og den hjelpen er gratis, forteller Solli.

Forretningsplan - Vi hjelper også med å lage en forretningsplan som skal utarbeides av den som ønsker å starte opp med en virksomhet. Vi kan i tillegg, i gitte situasjoner, være med å finansiere ekstern hjelp for å få planen ferdig utarbeidet. En forretningsplan er en systematisk gjennomgang av en forretningsidé, og er et viktig grunnlag for oppstart av bedriften.  Planen vil være et viktig styringsdokument og dokumentasjon til eventuelt finansieringskilder, investorer og lignende.

-Legger en ned et grundig og godt arbeid med forretningsplanen vil en øke sannsynligheten for at prosjektet ender godt. En forretningsplan vil også gi en bedre oversikt over den reelle risikoen en påtar med å starte opp egen virksomhet, sier Solli videre.

Råd og finansiering Selv om SNU ikke har som mål å gå inn på eiersiden i en bedrift er mulighetene til stede.

- Dersom det gjelder et selskap som er registrert som et aksjeselskap har SNU mulighet til å gå inn på eiersiden gjennom aksjekapital. Dette kan gjelde både nyetableringer og eksisterende bedrifter. Normalt vil vårt eierskap aldri overstige 34 prosent av aksjekapitalen, og vi har erfaring for å selge oss ut når vi ser bedriften står på egne ben. Det betyr at eierne selv må stå ansvarlig for mesteparten av egenkapitalen i foretaket.

- I tillegg til å gå inn med kapital vil SNU kunne være en viktig diskusjons- og samtalepartner i etableringsprosessen. Da kan vi gi råd og veiledning, bidra med opplysninger om offentlige krav og rettigheter til finansiering. Ofte vil et prosjekt som vi er med på å utarbeide stille sterkere når en for eksempel søker finansiering, enten i bank eller offentlige kilder, som for eksempel hos Innovasjon Norge, sier Solli videre.

Gründerfond En annen kilde som en kan søke støtte fra er Gildeskål kommunes gründerfond. I statuttene heter det: "Gründerfond skal bidra til å realisere en satsing på ungdom i kommunen som har en konkret forretningside og ønske om å etablere egen virksomhet. Hovedformålet er å satse på gründere i alderen 18-35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger.

Primært skal fondet benyttes til å støtte kompetanseheving for å starte egen bedrift. Andre kostnader som ansees nødvendig i startfasen for å etablere ny virksomhet kan også støttes etter dokumentasjon og nærmere vurdering. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.

Tilskudd fra gründerfondet kan søkes av unge voksne i alderen 18 - 35 år som skal etablere virksomhet i Gildeskål kommune. Søkeren må ha personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektideen."