Teknisk etat i Rødøy kommune er på saken og melder på kommunen sine hjemmesider at de er i gang med lekkasjesøk.

Søket vil, i følge nettsiden, foregå over flere dager og at det derfor vil kunne oppstå uregelmessigheter i vannforsyningen.

I mellomtiden ber kommunen innbyggerne om å spare på vannet.

Potensiell avstengning

Videre informerer teknisk etat om at ved funn av vedvarende høyt vannbruk fra lekkasje og/eller frost-tapping i fritidshus/bolig vil dette føre til full avstengning på de aktuelle eiendommene til feil er rettet opp.