Silje Nordgård (Arbeiderpartiet)

Temaet for innlegget var abortloven, en sak det var knyttet stor spenning til i forkant av landsmøtet.

Det endte med at Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18, samt at kvinnens selvbestemmelse skal sikres.

- Det ligger mye god likestillingspolitikk i programmet, mener Silje.

Satsing på hele og faste stillinger, tydeliggjøring av straffeloven for å presisere at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt, samt større fokus på kvinnehelse er noen av sakene som har blitt vedtatt.

I tillegg er en stor satsing på desentralisert høyere utdanning viktig. Det vil sørge for at flere kan ta utdannelse der de bor, og sentre for høyere utdanning utenfor de store byene blir veldig bra, ikke minst for Nordland.

Silje har selv studert fra Gildeskål gjennom en satsing som ble gjennomført av KIGOK i samarbeid med Universitetet i Tromsø for noen år siden, og er godt kjent med hvor mye det betyr å få lov til å kombinere å bo der man ønsker å bo og samtidig få anledning til å ta utdannelse som er relevant og spennende.

Å være med å vedta politikk som vil påvirke hverdagen til folk er både spennende og krevende, særlig når møtet gjennomføres digitalt. Egentlig skulle noen hundre mennesker vært samlet på folkets hus i Oslo disse dagen, men med vel gjennomført landsmøte fra kjøkkenbordet er det jo også litt fint å tenke på at landsmøtet fikk æren av å gjennomføres i vakre Gildeskål.