Grethe Andersen, Meløy FrP

Men hvordan er det i Meløy kommune hvis det kreves litt mer enn bare boliglån og velvillige flyttesjauer?

Er det slik at ungdommer blir boende hos sine foreldre lenge etter at de har blitt voksne på grunn av at det ikke finnes egnet bolig tilgjengelig?

Det er kommunens ansvar å skaffe egnet bolig. Dette er omtalt i sosialtjenesteloven kapittel 3.

80 % av boligene på boligmarkedet i Norge er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede. Mange strever derfor med å finne en egnet bolig. En bolig som ikke fungerer godt, fører til praktiske utfordringer i hverdagen og gjør det vanskelig å leve et sosialt liv.

Meløy kommune har følgende døgnbemannede boliger:

Mosvoldtunet hus 1, Mosvoldtunet hus 2, Mosvoldveien bofellesskap, Engavågen bofellesskap, Vall hybel og omsorgsboliger og 8 omsorgsleiligheter ved Meløy helse- og velferdssenter

Hvordan ser behovet for tilrettelagt bolig til unge som trenger det i vår kommune ut? Det sies at i dag er køen stor og det er mange som venter på bolig.

Har tildelingskontoret ventelister og dermed dokumentasjon på hvor mange som trenger bolig?

Hvis ikke vil Ordfører sørge for at det opprettes slike ventelister slik at behovet blir synlig gjort?

Grethe Andersen, Meløy FrP

NB: Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.