40 år i helse og omsorg. - Selv om jeg har vært leder, har jeg følt at jeg har vært en del av et fellesskap