Søndag 3 juni går startskuddet for kirketrimmen i Gildeskål, en ide’ utviklet av småbarnsfamilier i Gildeskål. Målet, eller konkurransen om du vil, er å besøke flest mulig kirker/gudstjenester i Gildeskål i løpet av et år. Gildeskål menighet har sju faste prekesteder, og de sju kirkene, kapellene og bedehusene har god spredning. De færreste av kommunens innbyggere har besøkt alle disse stedene, og nettopp dét er utgangspunktet for aktiviteten som nå organiseres. Alle som besøker de sju prekestedene vil få en fin medalje etter at årets kirketrim er avsluttet. Det vil også bli arrangert fellesturer til kirkene.