- Enga skole er den største skolen i kommunen, men uteområdet i dag har lite innhold og mangel på aktivitetstilbud, sier helserådgiver i kommunen, Marlene Blomstereng Karlsen.

Det håper hun det snart blir en slutt på nå. Enga skole deltok i fjor i et statlig folkehelseprosjekt som handlet om at barn og unge skulle få medbestemmelse i forhold til hvilke aktivitetstilbud de ønsket seg på skolen og i nærmiljøet. Prosjektet i Meløy ble drevet av Blomstereng Karlsen, familieveileder Sonja Edvardsen og familierådgiver Turid Solstrand i samråd med skolen.

To meldte seg på -Ørnes skole og Enga skole var de to som meldte seg på prosjektet. Det er også de som har størst behov for en oppgradering av utearealet sitt, sier hun.

Elevene på Ørnes får ny kunstgressbane, mens de kommunale planene for Enga er en oppgradering av hele uteområdet ved skolen.

- Enga skole har et fantastisk naturområde, men området i dag består av mange grå, åpne flater der det er få aktivitetstilbud og lite å gjøre for elevene, sier hun. Nå planlegger de nye fargerike installasjoner i blått, oransje, rosa og lilla.

Medvirkning veien å gå Fire elever ved skolen ble valgt ut til å være med i en kommunal prosjektgruppe som skulle teste ut ulike metoder for at elevenes mening skulle bli hørt. Ved hjelp av videointervjuer, fargeleggingskart og samtaler har de fire spilt en aktiv rolle for å sikre at alle elevene fikk si sin mening. Sofie Torrissen (12) fra prosjektgruppa, har presentert prosessen for politikerne i kommunestyret og på folkemøte på Enga i august.

- Det er vi elevene som skal bruke uteområdet, så det er viktig at vår stemme blir hørt, sier hun.

Sofie mener mye kan bli bedre enn i dag.

- Det viktigste for oss elevene er å ha noe å gjøre. I dag er det mange som bare sitter på benkene og prater. For de som ikke liker å spille fotball, er det lite å finne på, sier hun.

Svarene de har fått fra viser at elevene synes dagens skolegård har lite farger, det er slitasje på mange av lekeapparatene og at det er kjedelig å være ute.

Skummelt for de minste Sofie synes det har vært gøy å være med i utviklinga av prosessen.

- Det er spennende at vi elevene har fått lov til å være med å bestemme. Vi har gjennomført videointervju med alle elevene der de selv har fått komme med sine ønsker, og de har fått tegnet sin egen drømmeskoleplass, sier hun.

De oppdaget at de minste syntes det var litt vanskelig med intervju. Derfor lagde de et kart over skolegården der de yngste kunne fargelegge hvor de likte å være og ikke.

-Vi fant ut at de syntes det var skummelt å være på baksiden av skolen der ungdommene pleier å stå. Det er mørkt, og dårlig opplyst der. Klart vi må gjøre noe med det! mener Sofie Torrissen.

Bedre for de svakeste Kommunen søkte om støtte fra Kulturdepartementet 1. september. De vet enda ikke når de får svar. Turid Solstrand som er familierådgiver i kommunen jobber spesielt med barn som strever sosialt.

- Vanligvis er det bare de som er mest frempå som sier hva de mener. De stille ungene blir ikke hørt. Metodene på Enga skole har ført til at alle har sagt sin mening, og vi har tatt hensyn til det i utforminga. Nærmiljøprosjektet på Enga gir midler til prosesser og planlegging, men ikke til gjennomføring. Derfor trenger kommunen andre finansieringskilder for å gjennomføre tiltak.

- Det er viktig at kommunen og lokalt næringsliv nå kommer på banen, skal vi få dette til, sier Marlene Blomstereng Karlsen.